Under vecka 14 kommer SVEAB att utföra arbeten i Fridensborgsvägen mellan rondellen vid Järva Skjutbaneväg och Raoul Wallenbergskolan. Det kommer att finnas en tillfällig omledningsväg på Fridensborgsvägen, 6 - 9 april.

Omledningsvägen kommer att vara i full bredd så att trafik åt båda håll kan komma fram. Fridensborgsvägen kommer att vara framkomlig som vanligt dagtid.

Natt mellan onsdag och torsdag (7/4 - 8/4) samt torsdag och fredag (8/4 - 9/4) kommer arbeten att pågå vid övergångsstället vid rondellen.
Mellan kl. 01:00 och 05:00 kommer Fridensborgsvägen att vara helt avstängd för trafik till och från Järva Skjutbaneväg.
Personal och grävmaskin kommer att vara på plats i området kl. 00:00-06:00.

Polisen har tillfrågats och har gjort bedömningen att inget polistillstånd för nattarbetet behövs. Arbetet är även godkänt av Solna stads tillståndsenhet.