I Järvastadens hållbarhetsprogram finns viktiga målsättningar för att skapa en hållbar stadsdel där alla trivs och mår bra. För att nå våra mål ber vi nu om din hjälp.

Vi har sammanställt en kort enkät där vi vill veta vad just du tycker. Studien görs i samarbete med PMP Marknadskonsult AB. Inget av svaren kommer kunna kopplas till vem som har svarat. Vi behöver dina svar senast den 15:e april.

Här hittar du enkäten, undersökningen tar ungefär 5 minuter att genomföra.

Tack för hjälpen!