När det blir plusgrader orkar inte vårt kylaggregat att frysa isen.

Vid plusgrader håller isbanan i Järvastaden stängt, på grund av att kylaggregatet inte klarar att frysa isen.