Vi har noterat att det är flera bilar som står parkerade väldigt länge på platserna ovanför Mulle Meck-parken. Det försvårar för besökare både till parken och verksamheterna som bedrivs i de gamla byggnaderna. Det är också svårare att snöröja och städa. Därför kommer nu taxan att ändras och städdagar att införas. Skyltning om detta och information kommer så klart att sättas upp på plats.

Det finns ett ökat behov av parkeringsplatser med ladd-möjligheter. Järvastaden har därför monterat laddare för ca nio bilar längs en fasad på parkeringsplatsen ovanför Mulle Meck-parken, se bild. Information om hur laddare kan användas kommer att sättas upp på plats. Planerat är att laddarna kan börja användas i slutet av februari.

 

jarvastaden platser laddning

Troligtvis är behovet av ladd-möjligheter stort i Järvastaden och det är mycket möjligt att behovet också kommer att öka i framtiden. Järvastaden har inga som helst möjligheter att tillgodose hela behovet på egna parkeringsplatser. Bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar i stadsdelen behöver antagligen ordna med ladd-stationer på de parkeringsplatser i garage och utomhus som de har kontroll över. Det finns flera elektriker verksamma i Järvastaden som mer än gärna bistår med installationerna.