Järvastaden har tillsammans med Vasakronan ansökt om en ny detaljplan vid trafikplatsen i Brotorp.

Kommunstyrelsen i Sundbyberg har på möte 14 december beslutat om positivt planbesked, vilket innebär att arbetet med en ny detaljplan kan starta.

Idag är platsen en ofärdig och utsatt miljö dominerad av provisoriska trafikanläggningar. En trafikspagetti med gammal industrimark där ICA har en temporär byggnad för matbutik.

Förslaget på ny detaljplan innehåller fem kvarter som tillsammans med befintlig bebyggelse kommer bilda stadsmässiga levande gaturum. Stråk där portar till bostäder blandas med entréer till närservice, lokaler, butiker, caféer och coworking. De nya husen byggs med höga gestaltningsambitioner, med moderna uttryck och hållbara materialval. Fasader mot Enköpingsvägens krökta linje skapar en attraktiv entré till Sundbyberg.

I kvarteret närmast trafikplatsen ges plats för en större permanent ICA-butik i gatuplan. En mataffär som kan utvecklas ännu mer med mycket mer service och utbud. Men också en affär som fortsatt kan ha en viktig roll som arbetsgivare och socialt nav i stadsdelen. En butik där många ungdomar i närområdet får riktiga jobb och tjänar sina första egna pengar. Där tonåringar lär sig ta ansvar på en arbetsplats. Ett ICA som stödjer det lokala föreningslivet och ungdomsidrotten.

En väl fungerande mataffär som generar ett flöde av människor ger bra förutsättningar för en utökat närservice av många fler små butiker. Den nya bebyggelsen kommer också att innehålla lokaler för coworking, coffice och utrymmen där arbete kan bedrivas på distans. Flexibla kontorsplatser och rum nära hemmen utan att vara i bostaden. Så som vi i pandemitider lär oss att jobba. Ett sätt att spara tid och resor. Ett hållbart sätt som sparar miljön.