Järvastaden är under ständig utveckling och vi har höga ambitioner för vår stadsdel. Järvastaden AB har genom White arkitekter genomfört en analys av stadsdelens uterum; parker, lekplatser och platser för idrott. Målet är att Järvastadens uterum ska vara attraktiva och användbara för många människor och möta upp varierade behov och användningsområden.

Analysen visar att det saknas uterum som uppfyller flickors, unga kvinnors samt äldres behov. För att bättre förstå hur Järvastadens uterum fungerar idag och skulle kunna göras ännu bättre kommer det att göras platsobservationer och konsultation med flickor och unga kvinnor.

Det är Betty och Elin, studenter från samhällsplanerarprogrammet på KTH och Stockholms universitetet, som kommer att göra detta arbete med början av december. Konsultationen med flickor och unga kvinnor som bor och rörs sig i Järvastaden kommer genomföras genom en digital enkät. För detta används ett digitalt verktyg som heter Maptionnaire som deltagarna kan svara på via sin egen mobiltelefon. Enkäten kan med andra ord genomföras utan att vi är nära eller delar fysiskt material med de som väljer att delta.

För att komma i kontakt med intervjupersoner har både Raul Wallenbergskolan och Ulriksdalskolan fått en förfrågan men Betty och Elin kommer även att finnas i Järvastadens uterum.

Platsobservationer och intervjuer kommer även göras vid Spegeldammsparken – då med fokus på alla målgrupper, även om målgrupperna flickor och äldre är de som särskilt kommer att uppmärksammas.

Prata gärna med Betty och Elin, detta är ett ypperligt tillfälle att delta i utvecklingsarbetet för ännu bättre uterum för fler. Materialet kommer vara en del i helhetskartläggningen.

Här hittar du enkkäten om uterum i Järvastaden > 

Du som är ung tjej i Järvastaden, fyll gärna i enkäten och dela den tlll dina kompisar. Sista dagen för att besvara enkäten är lördag 12 december.

Under fredag 11 december, klockan 14 - 17 kommer vi finnas i Spegeldammsparken – kom gärna och säg hej till oss då!