Precis enligt schemat är nu gång- och cykelvägen öppen för gångende och cyklister.

Ännu återstår några små justeringar. De belysningsstolpar som saknas just nu beräknas vara monterade innan november månad är slut.