Från och med 9 november och ungefär två veckor framåt kommer gång- och cykelvägen genom skogen, mellan Fridensborgsvägen och Gunnarbovägen, förbi Raoul Wallenbergskolan, att vara avstängd för asfaltering och belysningsarbeten.

Vägen ska asfalteras så att den kan underhållas och snöröjas under vintern. Även belysning kommer att monteras, medan arbetet pågår under vecka 46 och 47.

Genom att bygga denna asfalterade gång- och cykelväg kommer det finnas en naturlig kopplling mellan Frindensborgsvägen och Gunnarbovägen. Vägen kommer att möjliggöra en koppling från Grankällans bostadsområde / entrén till Naturreservatet till Raoul Wallenbergskolan skolan / Fridensborgsvägens kommande kvarter.

Arbetet sker i samråd med Solna stad.