Byggnadsnämnden i Solna har beslutat att gå på granskning med ett detaljplaneförslag som möjliggör att anlägga en idrottsplats i Järvastaden mellan Gunnarbovägen och järnvägen.

Inom idrottsplatsen ryms tre fotbollsplaner; en fullstor 11-spelsplan, en 9-spelsplan och en 7- spelsplan. Detaljplanen möjliggör även en huvudbyggnad och ny entré till naturreservatet. En ny gångväg genom skogsområdet som ligger utanför planområdet planeras också.


– Detta ger ett angeläget tillskott av fotbollsplaner i ett läge som givet närheten till järnvägen är svår att utnyttja och skapar samtidigt en bra koppling mellan Järvastaden och den omgivande naturen, säger Torsten Svenonius M, ordförande i byggnadsnämnden.


Information om detaljplanen finns uppsatt vid entré till Jaktvillan, Gunnarbovägen 91. Mer att läsa finns på Solna stads hemsida.