Under de kommande veckorna skapas ett antal nya övergångsställen och nya markeringar på gång- och cykelbanor kommer på plats i Järvastaden.

Det är för att skapa en säkrare passage över Fridensborgsvägen i höjd med återvinningsstationen som de nya övergångsställena kommer till. Skyltning och målning sker under vecka 43 och arbetena beräknas vara klara under vecka 44.

Ny asfalterad och belyst gång-och cykelväg kommer att byggas av JSAB för att säkerställa kopplingen mellan Gunnarbovägen och Fridensborgsvägen. Vägen kommer att möjliggöra en koppling från Grankällans bostadsområde / entrén till Naturreservatet till Raoul W skolan / Fridensborgsvägens kommande kvarter. Arbetet sker i samråd med Solna stad.

Under vecka 46 - 47 (9 - 20 november) kommer den befintliga gångvägen att vara avstängd för justering och asfaltering.