Omfattande infrastrukturarbeten pågår för detaljplan kv. Linnean m.fl. Det är blad annat nya vägar och ledningar som ska anläggas för de nya bostadskvarteren. Men också den befintliga Järva skjutbaneväg måste byggas om. Järva skjutbaneväg kommer därför att vara avstängd mellan Fridensborgsvägen och Mönstringsvägen till och med maj 2021.

Vi är väl medvetna om att detta kommer vara till stort besvär för framförallt framkomligheten med bil i området. Det blir lätt trångt och köer förbi Raoul Wallenbergskolan speciellt på vardagmornar runt klockan åtta.

Vi vädjar därför till alla föräldrar att i största möjliga omfattning inte skjutsa era barn till skolan och förskolan med bil. All minskning av trafik på morgonen är fördelaktig. Vi vill prova att hitta olika förbättringar för att underlätta framkomligheten men det är svårt att hitta några självklara alternativ.

Järva skjutbaneväg byggdes i det närmaste klar för ett antal år sedan, ihop med en detaljplan som togs fram 2008. Vid den tiden fanns ett annat sätt att bedöma påverkan av nederbörd. Idag tas mycket mer höjd för påverkan av vanligt återkommande regn men framför sällan förekommande skyfall.Ett skyfall som inträffar kanske bara var hundrade år och som också beräknas vara större i framtiden p.g.a. klimatförändringar.

Området kring den nu avstängda delen av Järva skjutbaneväg är en lågpunkt för stora delar av stadsdelen. Vid skyfall kommer vatten att strömma ner mot området. Därför har nu en stor yta nedanför Mulle Meck-parken skålats ur för att kunna rymma vatten från ett skyfall.

Delar av Järva skjutbaneväg måste dock byggas om så att vattnet kan rinna till denna översvämningsyta. Även befintliga ledningar i vägen påverkas och behöver justeras i läge. Det är till stor del dessa arbeten som gör att Järva skjutbaneväg behöver vara helt avstängd till och med maj 2021.