De förberedande arbetena inför byggandet av kvarteret Linnean har pågått en tid. Från och med nästa vecka med början 24 augusti stängs delar av Järva skjutbaneväg av med anledning av exploateringsarbeten för Linneans detaljplan. Avstängningen kommer att gälla till och med maj 2021.

Kvarter Linnean byggs av Skanska och kommer att innehålla fem kvarter med 800-900 lägenheter, en stor förskola samt nya parker.

Mer detaljerad skiss över avstäningen av Järva skjutbaneväg kan du se här >>