Lokaltidningen Mitt i Solna skriver om nya bostäder i Järvastaden och Ulriksdal: "I området Grankällan, där den gamla stenkrossen brukade ligga och som gränsar till Igelbäckens naturreservat, blir det 22 radhus och sex kedjehus. Husen kommer vara mellan 115 och 150 kvadratmeter stora."

I Järvastaden är det dels Resona som bygger småhus i Grankällans detaljplan. I Trädgårdsbacken blir det 34 radhus med bostadsrätt, där småhusen i två våningar är 119 kvadratmeter och stadsradhusen i tre våningar är 157 kvadratmeter. Läs mer om nybyggnationen i Grankällan på Resonas hemsida

Dels är det också Skanska som har fått bygglov för sitt första kvarter i Linneans detaljplan. De blir 114 Svanen-märkta lägenheter, allt från ettor till femmor. I gatuplan kommer en vårdcentral flytta in. Läs mer om Skanskas projekt i Järvastaden på Skanskas webbplats.