Järvastaden AB har ordnat en provisorisk rastgård för hundar eftersom vi vet att här bor många som har hund. Rastgården har blivit mycket populär och utnyttjas av hundägare som bor i Järvastaden men också av hundägare från andra områden, där det saknas rastgårdar för hundar. Även företag som driver hunddagis kommer med bil till Järvastaden för att besöka rastgården. Rastgården är ett försök att temporärt och heller inte perfekt, att ordna ett område där hundar kan vistas utan koppel.

Att bygga en ny permanent hundrastgård på någon av stadsdelens grönytor skulle vara på bekostnad av andra målgrupper. Det finns väldigt stora behov av att ha öppna gräsytor för barn och familjer att vistas på. Att leka och spontant träffas på. Ytor för pic-nic, att spela boll och kubb på, ibland brännboll, eller för drakflygning blåsiga dagar. Förskolor och skolklasser använder ytorna för sina aktiviteter och för utomhusgympa.

Att planera en stadsdel innebär kompromisser. Med många bostäder för framförallt barnfamiljer kommer deras önskemål ofta att prioriteras. Det är då bättre att istället hitta plats för inhägnader för hundar i det intilliggande Igelbäckens naturreservat. Lite längre bort från alla bostäder och barn. Det är många som gillar hundar men det finns också barn och även vuxna som kan bli rädda och störda av skällande hundar. I naturreservat finns många områden som skulle fungera bra för rastgårdar.

Ska det ändå övervägas att inhägna rastgårdar i parkområden i Järvastaden så måste detta ske i samråd med Solna stad. Alla parker som har byggts och som kommer att planeras tas fram i stort samråd med kommunens tjänstemän. När anläggningarna är färdigställda tar Solna över äganderätten till marken och även ansvaret för skötseln av parkerna.

 

Vill du snabbt få nyheter om vad som händer i Järvastaden? Anmäl dig till Järvastadens nyhetsbrev här >