Avstängningar med anledning av förberedelser inför Linnean

Detaljplanen för bland annat kvarter Linnean godkändes, i slutet av 2019. Just nu pågår förberedande arbeten i området och medför en del avstängningar.

Detaljplanen innehåller fem kvarter med ca 8-900 lägenheter, en stor förskola och nya parker. Grusparkeringen och gräsytan under kraftledningarna ska i framtiden fungera som en försänkt gräsbevuxen översvämningsyta vid mycket kraftiga regn. Sen en tid tillbaka pågår förberedande arbeten med att schakta bort massor som till viss del är förorenad. Tyvärr innebär detta att hela området öster om Järva skjutbaneväg mellan Mönstringsvägen och Fridensborgsvägen måste vara avstängt. Se detaljerad bild över avstängningarna här >

Projektering och ansökan om bygglov pågår just nu och vi återkommer inom kort med mera information om husen som ska byggas och vilken service som kommer att finnas där.

Vill du enkelt få veta vad som händer i Järvastaden kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut flera gånger per år.