Enkät om trygghet i Järvastaden

Solna stad och Lokalpolisen i Solna genomför en digital medborgardialog om trygghet i Järvastaden. Medborgardialogen riktas till boende i Järvastaden. Syftet är att få reda på var, när och hur det är tryggt respektive otryggt i Järvastaden.

Dina synpunkter är viktiga för det gemensamma brottsförebyggande arbetet.  Enkäten finns på denna sida och öppnas efter klick på den gröna knappen "starta e-tjänsten".

Resultatet från trygghetsenkäten kommer att kompletteras med polisanmälningsstatistik för att skapa en lokal lägesbild.

Alla svar är anonyma. Enkäten är öppen till 1 juli.