Utomhusgym vid entrén till naturreservatet

Vi på Järvastaden AB får många frågor om vad som händer med byggnationen av utomhusgymet vid entrén till naturreservatet bakom Igelbäckens förskola.

När Järvastaden började byggas pågick också arbetet med att ta fram Igelbäckens naturreservat. I skötselplanen bestämdes att en entréplats till reservatet skulle finnas där stigarna sedan lång tid leder in i skogen.

Tomten för det som skulle bli Igelbäckens förskola var sedan militärtiden delvis uppfylld med en mängd skrot och annat avfall. Detta sanerade Järvastaden AB innan förskolan byggdes. Det noterades då också att uppfyllnader och föroreningar även sträckte sig in i reservatet. Ett förslag togs fram som gick ut på att föroreningarna tas bort och växter och träd återplanteras, samt att ett utomhusgym i naturliga material byggs på platsen. Det skulle passa bra i anslutning till den plats som i skötselplanen utpekats som entré till naturreservatet.

För omkring ett år sedan fattade miljöförvalitningen i Solna stad två beslut. Dels att sanera föroreningar i naturreservatet bakom Igelbäckens förskola och dels att återställa med plantering av träd m.m. samt anlägga ett utomhusgym. Järvastaden har tillsammans med Vasakronan sanerat området. Byggnation av utomhusgymet har inte kunnat påbörjas då Naturskyddsföreningen har överklagat det andra beslutet.

Överklagandet har legat länge hos Länsstyrelsen för beslut. Järvastaden AB har kontaktat Länsstyrelsen flera gånger för att få besked men det verkar alltså inte som vårt ärende är speciellt prioriterat. Det är mycket svårt att få några som helst besked från Länsstyrelsen, men vi får hoppas att det löser sig snart.

Nu i början av maj är läget så att området som sanerats fortfarande är instängslat. Staketet längs byggvägen in till det sanerade området tog vi bort för några veckor sedan för att underlätta promenader in i reservatet.