Grusparkering vid Linnéan tas bort

Med anledning av markarbeten vid detaljplanen Linnean kommer grusparkeringen intill Järva skjutbaneväg att tas bort den 15 april. Vi hänvisar till Solna stads gatuparkering istället.

Grusparkeringen kommer att stängas av successivt och istället finns Solna stads gatuparkering, samt andra betalparkeringar att använda.

Se skiss i större storlek, med markering vilken parkering som stängs ner 2020-04-15.