Mer om buss i Järvastaden

Idag finns det två busslinjer som trafikerar genom Järvastaden. 505 till Solna centrum med avgång var 30:e minut och 540 som går mellan Universitetet och Tensta som avgår var 15:e minut i högtrafik. Längs Enköpingsvägen går också buss 157 mellan Lunda industriområde och Danderyds sjukhus och vid Råstahem finns även hållplats för 502 som går till Solna centrum.

Det finns ett stort behov av bra kollektivtrafik i Järvastaden och det kommer inte bli mindre när stadsdelen växer och medvetandet om klimatpåverkan ökar. Många vill ha bättre busstrafik i Järvastaden, fler avgångar och fler destinationer. I våra kontakter med SL och dess entreprenörer påtalar vi alltid detta när vi möts. Vi vill påverka så att det går fler bussar och att tidtabellerna blir bättre. Gärna så att 505 och 540 inte avgår nästan samtidigt. Vi träffar SLs entreprenör Arriva för att diskutera. Vi vet att också politiker och tjänstemän från kommunerna försöker påverka Trafikförvaltningen inom regionen för att förbättra kollektivtrafiken i Järvastaden. Läs t ex intervju med Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna, i lokaltidningen Mitt i Solna.

När vi började planeringen av Järvastaden fanns självklart SL med i bilden. De större gatorna med genomfartstrafik är planerade för busstrafik. Det finns en plan för hur alla boende i stadsdelen ska kunna nå en hållplats inom rimligt avstånd. De stora vägarna som redan är byggda klarar busstrafik. I kommande detaljplan för idrottsplatsen kommer väganslutning i tunneln under järnvägen anpassas så att bussar även kan köra den vägen från Ulriksdal. I den nya strukturplanen  har en väg lagts in som ansluter till Sjövägen diagonalt från Mönstringsvägen. Även denna avses byggas för busstrafik. Det finns och kommer finnas alla förutsättningar för att köra många busslinjer genom Järvastaden.

I utkanten av Järvastaden och angränsande Brotorp i Sundbyberg finns bebyggelse av rad- och kedjehus där vägarna har karaktär av återvändsgränder. På dessa vägar har det aldrig varit meningen att det ska finnas busstrafik. Se och lyssna t ex på Peter Schilling, kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg, när han intervjuas av radio P4 Stockholm. Att säga att kollektivtrafiken glömdes bort när Järvastaden planerades är inte sant.

Som alltid är det dock bra när boende och invånare höjer rösten för att påtala brister och önskemål om förbättringar. Tillsammans hjälps vi åt för en bättre kollektivtrafik i Järvastaden.