Mobila miljöstationen kommer till Järvastaden

Nu kan du återvinna grovavfall och miljöfarligt avfall på ett bekvämt sätt. Mobila miljöstationen utgår från Solnaplan (busstorget Solna c) varje helgfri torsdag och kör därefter olika turer udda och jämna veckor. Turen som går till Järvastaden infaller udda veckor, då en bil står på torget i Spegeldammsparken, klockan 19-19.25.

Till den mobila miljöstationen kan du lämna grovavfall som...

    Keramik/porslin
    Dricksglas
    Planglas
    Leksaker
    Blomkrukor
    Metall
    Mindre möbler
    Trälådor
    Stekpannor
    Cyklar
    Pulkor

...och farligt avfall som

    Vatten- och lösningsbaserad färg
    Mindre elavfall som leksaker innehållande elektronik, telefoner, eltandborste, rakapparater, elektroniska gratulationskort m.m.
    Ljuskällor
    Batterier
    Bilbatterier
    Rengöringsmedel
    Bekämpningsmedel
    Sprayburkar
    Syror och baser

Tänk på att det du lämnar ska vara oemballerat och sorterat, d.v.s inte ligga i säckar, kartonger eller vara blandat!

Det är Solna stad som ansvarar för denna service och vill du veta mer eller har frågor finns mer information på Solna stads webbplats.