Bagartorps centrum under utveckling
Nu påbörjas nästa steg i utvecklingen av Bagartorps centrum, med cirka 230 nya lägenheter och en upprustning av entrétorget mellan centrum och pendeltågsstationen.
Pendeltågsstationen och Bagartorps centrum utgör en allt viktigare målpunkt och sammanbindande länk med Järvastaden och Nya Ulriksdal. Entrétorget mellan centrum och Ulriksdals pendeltågsstation ska rustas upp och den existerande gångtunneln ersätts med en tryggare, mer tillgänglig lösning med övergångsställe över gatan. Detaljplanen ska nu ut på granskning.