Peter Johansson är väldigt nöjd med vattenpumpen i Mulle Meckparken.

Denna sommar finns en nyhet i Mulle Meckparken.


Det är en vattenpump och en liten fors som rinner från pumpen och ner i sjön med båten. Forsen kan dämmas upp med små luckor. Vattnet i pumpen kommer från Solna vattens ledningar och är självklart drickbart.

Det är Peter Johansson på TME som har byggt pumpen och enligt honom själv är detta det han är allra mest nöjd med av allt som han har byggt i parken. Pumpstationen, som sköter hur vattnet stängs av och på, samt vattennivåerna, har Peter också byggt.