Kommunstyrelsen i Solna har möte 12 januari 2015. På agendan står beslut om inriktningsbeslut för ny skola i Järvastaden.

 

 

I underlaget till förslag till beslut kan bland annat läsas:

 

"Vid en samlad bedömning förespråkar stadsledningsförvaltningen att kommunstyrelsen därför, enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag, tar ett inriktningsbeslut om en skola ska med ca 500 elevplatser på den så kallade ”skoltomten” i Järvastaden. Skolan ska planeras med utgångspunkt i att lokalerna inledningsvis ska inrymma elevplatser för årskurs f-4 och att skolan därefter successivt får växa med fler paralleller och tillförande av årskurserna 5-6. Lokalerna ska planeras så det inledningsvis är möjligt att använda delar av byggnaden som förskola."

 

Läs hela tjänstskrivelsen här >