Kompletterande information om parkering – nya regler från 20 oktober.

 Som tidigare meddelats kommer det bli nya parkeringsregler i Järvastaden. Enligt kartan till höger (klicka på bilden för en större version, eller klicka här) så kommer det finnas olika zoner för parkering och avgifter beroende på vem som sköter gatorna och vägarna.

 

 

 

Alla biljetter som köps i Q-parks automater i Järvastaden gäller för de gator som Järvastaden AB sköter om.

 


Solna stads gator
Solna stad har tagit över drift av gator och vägar som är markerade med blått:

 • Mönstringsvägen
 • Inskrivningsvägen
 • Lottagatan
 • Honnörsgatan
 • Fridensborgsvägen till nr 52 och 45

 

Parkeringsregler för de gator och vägar som Solna sköter enligt ovan är lika som de har varit i flera år. De är skyltade med boendeparkering Solna och avgift ska betalas i Solna stads parkeringsautomater.

 

Avgifter för parkering betalas dygnet runt alla dagar:
- 8 kr per timme
- 80 kr per dygn
- 20 kr per dygn, därefter 3 kr/tim (boendeparkering)
- 300 kr per månad (boendeparkering)

 

Biljett för boendeparkering från Solna stad gäller inte på de gator som Järvastaden sköter.

 


 


Sundbyberg stads gator
Sundbybergs stad har tagit över gator och vägar som är markerade med grönt:

 • Brogatan nr 14-18
 • Brukshundsvägen
 • Stövarvägen
 • Fågelhundsvägen (södra delen som ligger i Sundbyberg)
 • Spetsgränd
 • Vinthundsgatan nr 1-105 och 4-76

 

 

Skyltning och uppmontering av parkeringsautomater för de gator och vägar som Sundbyberg sköter enligt ovan kommer att utföras av kommunen under hösten 2014. Regler och avgifter kommer att följa dem som i övrigt gäller i kommunen.

 


 


Övriga gator
Järvastaden AB sköter ännu gator och vägar markerade med gult:

 

I Solna:

 • Järva skjutbaneväg
 • Fridensborgsvägen (mellan Igelbäckens förskola och ICA)
 • Dammtorp allé
 • Meanderslingan
 • Våtmarksvägen
 • Gunnarbovägen (ej den del som är i Agnesberg)
 • IgelbackenI Sundbyberg:

 • Brogatan nr 2
 • Brotorpsvägen
 • Vinthundsgatan 111-117
 • Brotorps allé
 • Fågelhundsvägen (parkeringar på norra sidan som ligger i Solna)

 

Sedan tidigare har det funnits parkeringsregler och avgifter på områden som Järvastaden AB sköter. Dessa regler gäller för vissa parkeringsplatser vid Mulle Meck-lekplatsen samt vid de gamla militära förrådsbyggnaderna. I övrigt har det varit gratis att parkera på gator och vägar som Järvastaden sköter enligt ovan.

 

Nu pågår arbete med att skylta upp och montera samt driftsätta parkeringsautomater på alla de parkeringsplatser i Solna som Järvastaden sköter. Här kommer biljetter från Q-parks röda parkeringsautomater att gälla.

 

Det är i skrivande stund beräknat att dessa arbeten är klara måndagen den 20 oktober. Då kommer skyltningen att ”avtäckas” och de nya parkeringsreglerna kommer att börja gälla. Det kommer då att vara samma regler och avgifter på alla Järvastadens parkeringsplatser i Solna.

De fria första två timmarna vid Mulle Meck-parkeringen och vid förrådshusen kommer inte finnas kvar.


Avgifter för parkeringen kommer följa de som gäller i Solna stad. Här gäller inte det boendeparkeringskort som Solna stad tillhandahåller och säljer. Det går dock bra att, i automaten, betala för en hel månad till samma belopp som Solna stads månadskort kostar:

- 8 kr per timme
- 20 kr/dygn, därefter 3 kr/tim
- 300 kr per 30 dygn

 

Parkeringsregler och automater för de gator och vägar som Järvastaden AB fortfarande sköter i Sundbyberg kommer att sättas upp senare under hösten.

Som ”alltid” gäller att parkering bara sker på parkeringsplatser och utrymmen, som är skyltade för parkering i Järvastaden .

Det ska också påpekas att det inom Järvastaden naturligtvis finns många parkeringsplatser som är enskilda och privata. Det finns också flera vägar och gator där det finns in- och utfarter till parkeringsplatser, carports och garage där man så klart inte ska ställa sig i vägen.


 

2014-11-11
Kompletterande information om nya parkeringsregler

 

Järvastaden AB kan ha varit otydliga i vår kommunikation när de nya parkeringsreglerna infördes i Järvastaden i slutet av oktober detta år. Det finns fall där personer köpt kommunal boendeparkering i tron att det skulle gälla även på de gator som Järvastaden sköter. Om ni har gjort detta i oktober eller november, då kan ni komma förbi vårt kontor i Jaktvillan på Gunnarbovägen 91, så kommer vi ersätta er för de 300 kronorna. 

 

Arbetsordningen är denna att Järvastaden AB bygger ut gator och vägar i Järvastaden. När det är klart ger vi bort dem till kommunerna. Vi vill att kommunerna ska ta över gatorna så snart som möjligt så att de då också kan ta ansvar för drift och skötsel samt även hur parkering sker. Vi har inte alltid så lätt att få kommunerna att ta över snabbt.

 

Det har pågått en längre diskussion i kommande projekt om hur många garageplatser som ska byggas. Byggherrarna (Skanska) tycker att kommunen ställer krav på att allt för många garageplatser ska byggas vilket fördyrar projekten och bostäderna väsentligt. Det finns också en hel del tomma platser i redan byggda garage. Kommunen argumenterar då att de tomma garagen beror på att det är gratis att parkera på gatorna.

 

En ordnad och lagenlig parkering på gatumark ökar också trafiksäkerheten. Tyvärr, får man kanske lov att säga, så krävs emellanåt en parkeringsövervakning för att förhindra och minska felaktig och farlig parkering.

 

Järvastaden AB har i höst bestämt att det inte längre ska vara gratis att parkera på de gator som vi fortfarande sköter om. Vi har bestämt att parkeringsavgifterna ska vara lika som i övrigt i kommunen. I Solna innebär det att det kostar 8 kr/tim, 20 kr/dygn eller 300 kr/mån (30 dagar). Det skulle tyvärr bli helt knasigt om vi accepterade Solna stads boendeparkering på de gator som vi fortfarande sköter om. Då får vi ta alla kostnader och kommunen får intäkten.