Till våren 2015 öppnar en tandvårdsklinik i Järvastaden.

 

- Eftersom jag jobbar inom vården och är tandläkare såg jag en möjlighet att utveckla en liten vårdpraktik, säger Nor Gradin som bor Järvastaden.

 

I takt med att Järvastaden växer ökar också behovet av närservice. Det bor en hel del barnfamiljer i Järvastaden och då finns det ett naturligt behov av närvård.

 

Praktiken kommer att heta Järvakliniken. Den kommer att bedrivas främst som en tandläkarpraktik med två behandlingsrum med modern utrustning. Kliniken kommer erbjuda behandlingar som allmäntandvård, behandling för tandvårdsrädda, lagning med laser samt käkkirurgi.


Målet är också att etablera samarbeten med läkare, distriktsköterska och andra vårdinriktade specialister för att kunna möta områdets behov av primärvård.


Kliniken kommer att öppnas sen vår 2015. Öppettiderna kommer att vara mellan 08.00-20.00 samt helgöppet.


- Jag har jobbat som tandläkare i tio år och än så länge så lyser gnistan starkt och jag älskar mitt jobb, berättar Nor.

 

Under dessa år har hon arbetat inom folktandvården och de senaste åren som privatpraktiserande tandläkare.

 

- Under tiden har jag skapat mig en bred bas som allmäntandläkare. Jag har behandlat såväl vuxna som barn så familjetandvård kommer att erbjudas. Jag har även gått utbildning för tandvårdsrädsla och kirurgi samt akut tandvård. Målet är att erbjuda en klinik som kan ta hand alla tandvårdsbehov som önskas, säger Nor och fortsätter:

 

- Jag bor själv i Järvastaden och ser med glädje fram emot att kunna bedriva min verksamhet i samma område. Det känns roligt att kunna bistå med hjälp och vård så nära grannarna. Mitt mål är att kliniken ska kännas som en del av staden och att boende i området ska känna tryggheten att självklart kunna vända sig till oss vid behov. Järvakliniken ska vara en välkomnande granne.


Inom kort kommer en webbsida att lanseras där det kommer att gå att följa utvecklingen av kliniken, nyheter och uppdateringar om när kliniken är färdigställd.