Jouni Tirroniemi och hans Simba brukar besöka hundrastgården i Järvastaden.

I ett inhägnat område i närheten av vändhållplatsen för buss 505 finns Järvastadens hundrastgård.
Den nuvarande hundrastgården är provisorisk och kommer så småningom att bebyggas med bostäder. Järvastaden kommer då att tillsammans med byggherrarna utse en ny plats för en permanent hundrastgård.

Jouni Tirroniemi och hans hund Simba är några av dem som besöker hundrastgården. Jouni jobbar på Stivab i Järvastaden och låter ofta Simba, som är av rasen Landseer, springa runt och undersöka naturen och bekanta sig med andra hundar i rastgården.

Marken där hundrastgården är placerad för närvarande har genomgått en uppstädning. Små träd och sly har plockats bort. Jorden har blivit fräst och rensad på små rötter och stubbar. Nu ska hundarna kunna springa omkring utan risk för att skada sig.

Klicka på kartan nedan för en större bild.