I juni 2013 delades en enkät ut till alla inflyttade hushåll i Järvastaden. Från ungefär 900 bostäder kom 55 svar in.
Med utgångspunkt att hälften av hushållen är barnfamiljer blir svarsfrekvensen ungefär 10%.

De som har svarat har mellan ett och tre barn i åldrarna noll och 12 år. Ungefär 90% av barnen är mellan noll och fem år.

Delar av enkäten presenteras i diagrammen nedanför. Hela sammanfattningen finns att ladda ner som pdf här.


Kommunal skola eller friskola

Vi frågade i olika skalor hur viktigt det var att skolan drivs i kommunal regi eller som en friskola. Närmare 70 % anser att detta inte är en viktig fråga. Lite över 20 % föredrar en kommunal skola medan mindre än 10 % föredrar en friskola. Enstaka röst fanns för att det bara var kommunal skola som gäller.


Typ av friskola

Av de som svarat på frågan om det är viktigt med vilken pedagogik som bedrivs, så säger över 70 % att ja, det är viktigt.


Vi hade räknat upp ett antal olika friskolor och pedagogiker som vi bad de svarande att betygsätta i en femgradig skala. I enkäten fanns följande skolor angivna; Vittra, Pysslingen, Ur och Skur, Montessori, Waldorf, Kunskapsskolan samt kommunal skola. Vi hade också med skola med internationell inriktning där man också fick ange vilket språk som önskades.


Utan att dra några för stora slutsatser kan vi ändå tydligt se att Kunskapsskolan och Waldorf var ganska okända och hade få supportrar. Marginellt bättre var det för Montessori. Vittra och Pysslingen bedöms ganska lika och relativt neutralt med Pysslingen aningen mer positivt. Klart fler har lämnat omdömen om Ur och Skur. De finns både de som gillar dem starkt men även tvärt om.

Ingen av de namngivna friskolorna kommer i närheten av omdömen som ges till kommunal skola. Vårt alternativ med Internationell skola är dock inte långt ifrån samma fina betyg som skola i kommunal regi erhåller.

En klar majoritet anger att det är engelska som föredras. Enstaka röster ges för spanska, tyska, franska, kinesiska och grekiska. Vi får också kommentarer om skola med inriktning på musik eller naturvetenskap. Några säger att Alfaskolan i Frösunda är en bra förebild.


Öppna svar

Vi frågade i enkäten vilka som är de viktigaste faktorerna när skola ska väljas och vi fick in mycket öppna svar på denna fråga. Vi fick till och med långa brev och mail.

En grov sammanfattning visa att klart mest betydelsefullt är att det finns bra, engagerade och motiverade lärare samt personalen för en bra pedagogik. Nästan lika mycket kommenteras att det är angeläget att skolan ligger nära.

Ganska mycket handlar om att man önskar hålla ner antalet elever i grupperna och klasserna.

Lokalerna, inomhus och utomhusmiljöerna kommenteras rätt mycket. Man vill inte ha baracklösningar. Skolmaten och önskan om kök och tillagning på skolan har sin plats bland svaren.  Lika mycket omnämns att det är viktigt att barnen känner sig trygga.

I ungefär samma omfattning svaras det att ordning och reda samt struktur är viktiga faktorer. Mera generella kommentarer om kvalitet och bra skola förekommer så klart men även preciserade synpunkter på att det ska vara jämställt och finnas planer mot mobbing mm. Även att skolan har bra rykte samt var kompisar går har betydelse.