Förberedelser inför kvarter Linnéan

Nu har förberedelser inför byggandet av kvarter Linnéan i Järvastaden påbörjats. Det innebär att trafiken leds om på en del av Järva skjutbaneväg. Även cyklister och gående påverkas.

Framkomligheten på denna sträcka kommer att vara begränsad fram till maj 2020 och bilförare samt cyklister ombeds att ta Fridensborgsvägen istället. Cykelbanan är helt avstängd på den aktuella sträckan på Järva skjutbaneväg.

Den rödmarkerade sträckan visar att det är begränsad framkomlighet under den perioden som nämns. Det kommer att vara mycket byggtransporter under perioden. Just på den sträckan kommer cykelbanan att tas bort vilket gör att cyklister och gående kommer att samsas om platsen.

Se stor karta här >