Ungdomsjobb i Järvastaden

Vi började bygga Järvastaden för snart 15 år sedan och nu är över 2 500 bostäder inflyttade. Det bor 6 000 - 7 000 människor i många olika sorts lägenheter och småhus idag. Järvastaden AB ansvarar tillsammans med kommunerna för detaljplanerna och vi bygger vägar, ledningar, parker mm. Men Järvastaden AB jobbar inte bara den fysiska miljön utan också stort med att skapa en stadsdel där det finns en bra social hållbarhet och gemenskap.

Vi arrangerar och ordnar olika event minst en gång per månad. De flesta riktar sig till barnfamiljer, just nu pågår Mellandagsutställningen i ett av magasinhusen ovanför Mulle Meck-parken. Alla evenemang gör vi tillsammans med lokala företag och föreningar. Det är så vi vill ha det. Vi vill nyttja och uppmuntra lokal företagsamhet, vi vill samarbeta och engagera idrottsklubbar, skolor, scoutföreningar m fl. och vi har också ett fint projekt ihop med Solna stad med biblioteket i Mulle Meck-parken. Störst samarbete har vi med ICA Nära i Järvastaden. De är med på flera sätt i många av våra evenemang.

Våra gemensamma aktiviteter är viktiga. De bidrar till spontana möten, nya vänner och fler lekkamrater. Det gör Järvastaden till vad den är, en öppen och levande stadsdel där alla är välkomna.

Alla evenemang kräver stora arbetsinsatser på många olika vis. Evenemangen ger oss också möjlighet att engagera många ungdomar i och nära stadsdelen. Det är vykort som ska delas ut, det är affischer som ska sättas upp, det är allt möjligt roddande vid själva evenemangen. Dryck och bullar ska serveras, korv i massor ska grillas. Någon ska spela musiken på skridskodisco, tider ska noteras i pulkaracet. Massor av godis ska regna ut bland uppsträckta händer på Valborg. Fler utställningar för barn ska tas om hand. Till allt detta anställer vi tillsammans med ICA kontinuerligt många, många ungdomar.

Det startar med ungdomarna som minst fyllt 13 år, de delar ut vykorten. Alla bor i eller närmast kring Järvastaden. Det är deras första riktiga jobb, och de flesta fortsätter sedan att jobba i ICA-butiken, det blir lite som ett "lärlingssystem". På så sätt blir de en del av butiken och Järvastaden, och gör förhoppningsvis också mindre bus när de blir äldre, vilket är positivt för alla. Syftet med att dela ut vykorten är självklart att informera om de olika aktiviteterna i Järvastaden. Men vi tror också att aktiviteterna stärker sammanhållningen i Järvastaden och gör så att det är mindre bus i området, samt självklart även intresserar andra som inte bor i Järvastaden.

Det är ca fyra ungdomar som delar ut vykort och det byts ca 2-3 gånger per år. Totalt är det ca tio i varje åldersklass som det ges möjlighet att anställa. "Trappan" är att de börjar med vykort i ca ett halvår, fortsätter i ICA-butiken med att plocka varor på helgmornar, och därefter, det år de fyller 16 år, får de börja i kassan.

Ungdomarna är anställda på samma villkor i butiken som övriga medarbetare och de får även vara med på de flesta personalaktiviteter som ICA gör i butiken. Ungdomarna har anställningsbevis, där även skolan ska skriva på att det är OK, och de är tillsvidareanställda. Innan de anställs så måste de söka jobb via butikens hemsida och det är även en anställningsintervju. Det är väldigt olika hur mycket de jobbar, beror exempelvis på om de har många andra fritidsintressen som tar tid. När de är mellan 13-15 år ska det inte vara lika hårt styrt med tider, utan även lite på deras villkor. Totalt är det ca 65 medarbetare i butiken, vilket är väldigt många med tanke på omsättningen och storleken på affären.

Butiksansvarig Magnus Käck säger:

- Att anställa så pass unga medarbetare är väldigt ovanligt, men ger mycket tillbaka. Oerhört kul och givande att se hur de senare utvecklas i butiken och nu är ju några så gamla att de får ansvara i butiken på kvällar och helger.

Ungdomarna som delar ut vykort och plockar varor hjälper även till vid olika evenemang, både de vi gör tillsammans och var och en för sig.

• Skridskodisco i januari

• Pulkatävling i februari

• Bakluckeloppisar på butikens parkering, brukar vara två per år

• Valborg

• Järvastadsloppet

• Food festival/utebio

• Julmarknaden

• Lite olika aktiviteter kring Jaktvillan

 

På sommaren och under jullovet hjälper de även till att bemanna biblioteket i Mulle Meck-parken, cafét vid Jaktvillan, samt utställningen under jul/nyår. Det är samma ungdomar som på så sätt får ett bra och enkelt sommarjobb. De är anställda av butiken och kostnaden fördelas mellan ICA och Järvastaden AB.

Totalt sett gör vi mycket bra tillsammans i Järvastaden, och något vi ska vara oerhört stolta över, det är unikt i Sverige att ge så många ungdomar möjlighet till ett vettigt arbete.

 

Fakta om ungdomsjobbarna i Järvastaden

• Totalt har ICA ca 65 ungdomar anställda i butiken, där mer än 50 är ungdomar från området i eller kring Järvastaden.

• I Mulle Meck-parken och i Jaktvillans café har sex ungdomar haft sommarjobb, och jobbat ca 400 timmar.

• För utdelning av vykort och uppsättning av affischer har möjliggjort ca tio nyanställda ungdomar per år, totalt ca 300 timmar/år.

• Vid olika evenemang är det allt mellan ca 2-12 ungdomar per evenemang, totalt ca 200 timmar, där det är de två största, Järvastadsloppet och Food festival/utebio.

• Samtliga ungdomar är anställda som tills vidare och med anställningsbevis där även skolan skriver på att det är OK att de jobbar.

• Totalt under de här första 7,5 åren har mer än 100 ungdomar som bor eller bott kring Järvastaden varit anställda i ICA-butiken.

• Genom att samarbetet på detta sätt är det möjligt att anställa så otroligt många ungdomar. Det är unikt i Sverige.