VI fick vänta en bra bit in i december, men nu äntligen är isbanan i Järvastaden spolad och klar att åka på!

 

Isbanan är på samma plats som tidigare år, korsningen mellan Järva skjutbaneväg och Mönstringsvägen. Isbanan är öppen för alla.