Sedan augusti finns en ny busshållplats vid Spegeldammsparken.
Det är buss 540 som trafikerar hållplatsen som har namnet Spegeldammsparken.

Här finner du tabeller till linje 540 >

Se även karta för busshållplatsens placering i Järvastaden.