På Järva skjutbaneväg finns det hus som idag är känt som Jaktvillan.

1905 började en skjutbana att anläggas i området och det var Fortifikationsförvaltningens chefsarkitekt Erik Josephson som fick i uppdrag att rita ett bostadshus åt föreståndaren och handräckningen vid skjutbanorna.

Huset har genom åren haft olika namn, från början Skjutbanehuset, sedan Vaktstugan och slutligen Jaktvillan.

Efter att fastighetsföretaget Vasakronan tog över huset från Byggnadsstyrelsen, fortsatte militärens verksamhet ännu en tid. På bottenvåningen tillverkades måltavlor till skjutvallen och på övervåningen hade militären en bostad. Idag är där kontor.

Efter att militärens verksamhet upphört i huset stod det tomt en längre tid. Vasakronan hade funderingar kring om det skulle rivas. Så småningom renoverades övervåningen, medan bottenvåningen lämnades orörd.

Jaktvillan hyrdes ut emellanåt och ibland stod den öde. Tills 2012 då Järvastaden AB tog sig an den. En varsam renovering, av det ganska förfallna huset, påbörjades då. Bo Wallström, tidigare anställd hos Vasakronan och då ansvarig för huset, var den som ledde renoveringen i Järvastadens regi.

Under renoveringen har så många originaldetaljer som möjligt bevarats. Golv har slipats, eller bytts ut där det inte har gått att behålla de ursprungliga. Huset har fått ett nytt kök, yttertaket är bytt, fasaden målats med falu rödfärg. Tillgängligheten till entrén har anpassats för rörelsehindrade personer.

Någon gång under de tidigare åren har alla kakelugnar avlägsnats, men de kalkstensplattor som finns i huset idag vittnar om var kakelugnarna har stått.

I Jaktvillans trädgård finns tillvaratagna detaljer från huse. Som stentrappan, som kan användas för att njuta av eftermiddagssolen, kommer från ingången vid logementet för handräckningen. Fågelbadet är två uthuggna stenar som tidigare tog hand om stuprörsvatten.

Läs mer om Jaktvillan här >

Information om hur du bokar Jaktvillan här >