Relaterad information

Hundrastgård i Järvastaden
Flygbilder över Järvastaden
Ny busshållplats i Spgegeldammsparken
Återvinningsstation i Järvastaden
Information om nya parkeringsregler
Naturmarksparken börjar ta form

 

 

Aktuellt januari 2017

2017-01-07

Julen är slut och granen åker ut. Lägg din julgran bakom Jaktvillan på grusplanen vid området där det tidigare var bergskross. Ungefär där vi samlade granar förra året.

 

Se även karta >

 


 

Aktuellt maj 2016

 

2016-05-10

 

Meddelande från JM:

VA-arbeten kommer att pågå vid Fridensborgsvägen, under 5 dagar vecka  21 (mån-fre). Busstrafiken leds runt, precis som när Skanska utförde liknande arbeten tidigare i år.

 

Se karta >

 

 


 

Aktuellt februari 2016

 

2016-02-04

 

VÄGARBETE Vägarbetet vid Fridensborgsvägen är avslutat och bussarna återgår till ordinarie körväg.ISBANAN När vädret slog om till många plusgrader har vi fått problem med isbanan. Nu jobbar vi för fullt med att få till is igen men det kan nog ta veckan ut innan det blir klart och vi får lämplig kvalité.

 


 

 

Aktuellt januari 2016

 

2016-01-18

Med anledning av Skanskas VA-arbeten vid Fridensborgsvägen, gäller omläggning av busstrafik samt tung trafik. Avstängningen avser även personbilstrafik.

Se karta för annan väg för buss/tung trafik >Avstängningen gäller 25 januari till och med 5 februari 2016.

 


 

2016-01-08

Isbanan i Järvastaden är tyvärr stängd pga av underhållsarbeten. Vi har fått sprickbildningar som medför mycket stor skaderisk om man fastnar med skridskor i dessa.

 

Vi beräknar att isbanan kan öppna igen redan nu på fredag kväll (8/1).

 

 


 

2016-01-07

Julen är slut och granen åker ut. Lägg din julgran bakom Jaktvillan på grusplanen vid området där det tidigare var bergskross. Ungefär där vi samlade granar förra året.

 

Se även karta >

 

 


Aktuellt november 2015

2015-11-24

Det kommer att vara begränsad framkomlighet vid området mellan Jaktvillan och kommande förskola ett antal veckor framåt, detta i samband med uppbyggnaden av den nya förskolan som Solna stad bygger upp.

 

Järvastaden kommer att påbörja förberedande markarbeten under december. Därefter kommer Solna stad tillsammans med MJ Contractor AB att fullfölja byggandet.

 

Se skiss över området här >

 


 

Aktuellt augusti 2015

2015-08-14

Nu under sensommaren och hösten med start den 10 augusti kommer det att utföras gräv- och schaktarbeten vid de gamla skjutvallarna som ligger inom kommande detaljplanen Grankällan och delvis in i naturreservatet. Se skiss >

 

För mer information kontakta Järvastaden >

 


 

 

Aktuellt juni 2015

2015-06-03

Arbete är beställt för den trekantiga planteringen i korsningen Fågelhundsv./Gunnarbovägen. Det kommer planteras buskar och läggas ut duk och täckbark samt monteras ett lågt enkelt träräcke runt om.

Arbetet beräknas vara klart under juni.

 

 


Aktuellt januari 2015

2015-01-09

Vår avsikt är att så snart som möjligt köra igång snökanonen för att få till en bra pulkabacke vid Jaktvillan.
Vi vill dock att det ska vara ett antal minusgrader några dagar i följd. Vår erfarenhet från förra året var att det blev väldigt mycket vatten i backen när vi körde kanonen i lite för varmt väder.

 

 


 

 

2015-01-07

Julen är slut och granen åker ut. Lägg din julgran bakom Jaktvillan på grusplanen vid området där det tidigare var bergskross. Ungefär där vi samlade granar förra året. Se även karta >

 


Aktuellt november 2014

 

2014-11-14
Nya villkor vid hyra av Jaktvillan

Järvastadens försäkringsbolag låter meddela att det inte får vara levande ljus i Jaktvillan då brandrisken är alltför stor. Med anledning av detta har vi nu tagit fram ett omarbetat hyresavtal. Det nya avtalen finns på sidan om hyra av Jaktvillan, samt här >

 


 

 

2014-11-11
Kompletterande information om nya parkeringsregler

 

Järvastaden AB kan ha varit otydliga i vår kommunikation när de nya parkeringsreglerna infördes i Järvastaden i slutet av oktober detta år. Det finns fall där personer köpt kommunal boendeparkering i tron att det skulle gälla även på de gator som Järvastaden sköter. Om ni har gjort detta i oktober eller november, då kan ni komma förbi vårt kontor i Jaktvillan på Gunnarbovägen 91, så kommer vi ersätta er för de 300 kronorna.

 

Arbetsordningen är denna att Järvastaden AB bygger ut gator och vägar i Järvastaden. När det är klart ger vi bort dem till kommunerna. Vi vill att kommunerna ska ta över gatorna så snart som möjligt så att de då också kan ta ansvar för drift och skötsel samt även hur parkering sker. Vi har inte alltid så lätt att få kommunerna att ta över snabbt.

 

Det har pågått en längre diskussion i kommande projekt om hur många garageplatser som ska byggas. Byggherrarna (Skanska) tycker att kommunen ställer krav på att allt för många garageplatser ska byggas vilket fördyrar projekten och bostäderna väsentligt. Det finns också en hel del tomma platser i redan byggda garage. Kommunen argumenterar då att de tomma garagen beror på att det är gratis att parkera på gatorna.

 

En ordnad och lagenlig parkering på gatumark ökar också trafiksäkerheten. Tyvärr, får man kanske lov att säga, så krävs emellanåt en parkeringsövervakning för att förhindra och minska felaktig och farlig parkering.

 

Järvastaden AB har i höst bestämt att det inte längre ska vara gratis att parkera på de gator som vi fortfarande sköter om. Vi har bestämt att parkeringsavgifterna ska vara lika som i övrigt i kommunen. I Solna innebär det att det kostar 8 kr/tim, 20 kr/dygn eller 300 kr/mån (30 dagar). Det skulle tyvärr bli helt knasigt om vi accepterade Solna stads boendeparkering på de gator som vi fortfarande sköter om. Då får vi ta alla kostnader och kommunen får intäkten.

 

Alla biljetter som köps i Q-parks automater i Järvastaden gäller för de gator som Järvastaden AB sköter om.

 

Biljett för boendeparkering från Solna stad gäller inte på de gator som Järvastaden sköter.

 

Läs om hur de nya reglerna gäller här >

 

 2014-11-11
Isbanan 2014/2015

 

Isbanan är planerad att ställas i ordning i början av december. Detta förutsätter dock att det inte är allt för varmt.

 

2014-11-05
Sista chansen för Naturpasset


Nu på söndag den 9 november är sista dagen för att vara med och tävla med Naturpasset. Har du ännu inte köpt något så går det bra att göra det på ICA Nära i Järvastaden.

Läs mer om Naturpasset här >

 


Aktuellt oktober 2014

 

2014-10-13
Kompletterande information om parkering – nya regler från 20 oktober


Som tidigare meddelats kommer det bli nya parkeringsregler i Järvastaden.
Enligt kartan till höger kommer det finnas olika zoner för parkering och avgifter beroende på vem som sköter gatorna och vägarna. Klicka på kartan för en större version.

 

Detaljerad information om vad som gäller för de olika gatorna finns att hämta här >

 

 


 

Aktuellt september 2014

 

2014-09-25
Pågående byggnation Brf Herrgården 1

Under vecka 39 inleds nästa fas av byggnationen.
Klicka här för mer information >

 


 

2014-09-25
Ej fungerande gatubelysning

De senaste dagarna har gatubelysningen fungerat mer eller mindre dåligt på bl a på Järva skjutbaneväg, Dammtorps allé och Gunnarbovägen. Många har hört av sig till oss om detta. Järvastaden AB sköter fortfarande dessa gator och har ansvar även för belysningen.

 

Vi har anlitat Vattenfall som entreprenör för gatubelysningen. Flera har också skickat meddelande direkt till Vattenfall, som ju sköter drift av mycket av Solna stads elsystem och gatubelysning. Så det är inte direkt fel att höra av sig direkt till dem heller. Kanske det till och med snabbade på åtgärdandet.

 

Vattenfall har nu bytt ut trasig tidsstyrning och förhoppningsvis är problemet löst.

 


 

2014-09-23
Hyreskontrakt för Jaktvillan

Alla som bor i Järvastaden har möjlighet att hyra entréplanet i Jaktvillan för barnkalas, dopmottagning, 50-årsfest, möhippa och mycket mer.

 

Mer utförlig information om Jaktvillan och om hur den hyrs ut finna här >

 

Vi på Järvastaden AB vill att det ska vara så billigt som möjligt att hyra Jaktvillan och att det ska kännas som en förmån för dem som bor i Järvastaden. Vi vill hålla ner vår administration så mycket det går och därför kan man boka Jaktvillan enkelt via vår hemsida och vi litar på att man betalar in rätt belopp inför hyrestillfället.

 

Det ska också vara enkelt att avboka. Dock önskar vi att man avbokar så tidigt som möjligt så att tiden kan utnyttjas av andra boende. Vi har senaste tiden fått några sena avbokningar och vi har också fått flera förfrågningar om att hålla koll på eventuella avbokningar.

 

Vi har nu därför infört att hyreskontraktet ska skrivas senast två veckor innan hyrestillfället. Detta görs mest som en påminnelse för er som hyr. Så att, om förhinder uppkommer, tiden kan avbokas någorlunda tidigt och andra ges möjlighet att utnyttja villan.

 


 

 

 

2014-09-08
Nya parkeringsregler

Byggherrarna i Järvastaden för kontinuerligt samtal med Solna stad om kommande bygglov. I dessa sammanhang diskuteras också parkering och det faktum att det finns en del garageplatser som inte är uthyrda i tidigare etapper. Det argumenteras att detta beror på att det finns så mycket platser på gator i Järvastaden där parkering är gratis.

 

De flesta av gatorna i Järvastaden kommer förr eller senare att övertas av kommunerna. Då kommer parkeringstaxor enligt respektive kommuns regler att börja gälla.

 

Som en följd av ovanstående har vi nu bestämt att redan från början av oktober 2014 kommer det införas parkeringsavgifter på samtliga gator i Järvastaden. Taxor kommer att följa det som i övrigt gäller i kommunen.

 

 


 

Aktuellt augusti 2014

2014-08-22
Nu finns ett nytt nyhetsbrev från Svenska Hem i Bromma att läsa, gällande byggnationen av Brf Herrgården. Till nyhetsbrevet >

 

 


 

Aktuellt juli 2014

2014-07-30
Missa inte Järvastadens Brotorpsspel som äger rum lördagen den 23 augusti mellan cirka klockan 10-16 vid Ursviks motionsområde. Läs mer här >

 

2014-07-18
Byggstart för brf Herrgården har tidigarelagts, se mer utförlig information från Svenska Hem i Bromma här >

 


 

 

Aktuellt juni 2014

 

2014-06-24
Detaljerad information från Svenska Hem i Bromma, gällande markarbeten kring Brf Herrgåden.
Klicka här för att komma till pdf >

 

2014-06-12
Under mitten av augusti påbörjar byggandet av en rondell i Järvastaden. Den beräknas vara klar i mitten av september. Arbetet omkring den planerade rondellen är redan påbörjat och kommer att vara klart under mitten av juli. Rondellens placering kommer att vara i korsningen av Järva Skjutbaneväg och Fridensborgsvägen. Rondellen kommer att ha belysning samt plantering.


2014-06-05
Seglet som nyligen sattes upp i Mulle Meck-parken har nu fått plockas ner. Vi har haft bekymmer med att ungdomar har klättrat upp så för att ingen ska skada sig har vi plockat ner det och ser över en annan lösning. Information om eventuellt återuppsättande kommer längre fram.

 Aktuellt maj 2014


2014-05-26
Över 270 anmälda till Järvastadsloppet! Det går fortfarande bra att anmäla sig till Järvastadsloppet på söndag den 1 juni, men denna vecka tas anmälan emot per telefon 08-7068231 eller e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. I sista hand tas anmälan emot på plats.

Anmälan under denna sista vecka före loppet kostar 50 kronor som vi sedan skänker till Barncancerfonden.

2014-05-23
Svenska Hem i Bromma informerar om att det i vecka 32, med start den 4 augusti, är byggstart av Brf Herrgården 1, på Brukshundsvägen 28 i Sundbyberg.

Information om pågående byggarbeten kommer att skickas ut löpande, lite längre fram kommer även en informationstavla att monteras på plats där information anslås kontinuerligt. Området är inhägnat och kommer att kompletteras med fler skyltar för att säkerställa att ingen rör sig inne på byggområdet.

Här finns mer information samt kontaktuppgifter >


2014-05-21
Imorgon är sista dagen för kostnadsfri anmälan till Järvastadsloppet den 1 juni.

Nu finns också en karta över anvisade parkeringar denna dag, se kartan här.


2014-05-15
Ta chansen och anmäl ditt barn till Solna Sjöscouters seglarskola i sommar. Som boende i Järvastaden får ni rabatt på kursavgiften. Läs mer här >


2014-05-09
Den 9 maj öppnar Jaktvillans café och blomsterhandel. Läs mer här >


2014-05-07
Anmälan till Järvastadsloppet som går av stapeln den 1 juni, kan nu göras. Du kan läsa mer om loppet här.

Gör din anmälan hos Sundbybergs IK här >


 

Aktuellt april 2014

2014-04-04

Inne hos ICA Nära i Järvastaden finns nu en så kallad "Samlare". Det är ett skåp för återvinning av framför allt batterier, lampor, små elapparater mm.

Hos ICA Nära finns också de gröna påsarna för matavfall, att hämta för den som vill. 


Aktuellt mars 2014

2014-03-18

Under våren, efter förhoppningsvis de sista snöfallen i slutet på mars, kommer farthinder monteras på lika sätt som förra året.

2014-03-11

Idag stänger vi ner isbanan för denna säsong. Vi stänger av aggregaten till isbanan, då det nu har blivit för varmt för att hålla isen frusen.


2014-03-03

Det inplanerade pulkaströrtloppet under sportlovet blev tyvärr inställt på grund av för lite snö. I skrivande stund finns nästan ingen snö kvar i backen.


 

Aktuellt februari 2014

2014-02-12

Så här en bit in i februari och med en tid av plusgrader bakom oss finns det ändå chanser att åka i pulkabacken. Dock finns det vid backens slut en pöl av smält snö, så det gäller att se upp för den som inte vill bli blöt.

 Efter önskemål från boende i området kommer vi under vecka 7 att byta parkeringssystem i Järvastaden.

Två timmar är fortfarande gratis på dagtid, biljett eller p-skiva behövs. Därefter ges möjlighet att parkera längre mot betalning. Ändringen sker omkring tisdagen den 11 februari då vi planerar att byta ut skyltningen.

Klicka på lilla bilden till höger för en förstoring.

Klicka här för att få en karta över betalautomaternas placering i Järvastaden. 

Aktuellt januari 2014

Nu när julen är slut och julgranen åker ut så kan den lämnas på vår insamlingsplats strax bakom Jaktvillan. Klicka här för att se på kartan var du lämnar din gamla julgran.

 


Isbanan är nu i full gång, trots mildväder. Inom kort kommer också utrustning för att skrapa isen så att den blir slät och fin att åka på.


 


Aktuellt december 2013

Vi håller nu på och spolar isbanan och det verkar som att isen stannar nu, när temperaturen har sjunkit något.

Håll ögonen öppna efter uppdateringar om isbanans status, här på denna sida.


Aktuellt november 2013

Nu finns en ny tillfartsväg till förskolan Igelbäcken, se karta nedan. Den tidigare vägen ska framöver endast användas för varutransporter och leveranser till och från förskolan.

Klicka på kartan nedanför för en större.
Med anledning av tidigare besked om att HSB hävt samarbetet med RCC Stockholm AB, kommer här en uppdatering. I slutet av oktober anställde HSB produktionsledning och byggandet av Brf Dammtorp återupptas successivt under de kommande veckorna.

 Aktuellt augusti 2013

Information gällande sprängningsarbeten inom Solnakrossens område, Järva Skjutbaneväg.


Skanska Asfalt och Betong har på uppdrag av Järvastaden AB åtagit sig att utföra sprängningsarbeten på fastigheten Järva 2:16.


Sprängningsarbetena kommer att utföras vardagar måndag – fredag. Fasta sprängtider: 10.00, 15.00, 17.30.

Detta innebär inte att vi kommer spränga 3 gånger per dag varje veckodag. Vissa dagar kommer vi spränga 3 gånger och vissa dagar inte alls.


Vägar och gångvägar som är i anslutning till Skanskas anläggning kommer vid varje sprängtillfälle stängas av ca 10 minuter.


Det som kan upplevas som obehagligt vid sprängning är tryckvågen, dvs den luftstöt som fortplantar sig i luften. Den är inte skadlig för husgrunder
däremot kan fönster skallra som vid tex åskväder eller när någon smäller hårt i en dörr.


 

Järvastadens infrastruktur

Klicka på bilden nedan för att få fram en större version. Bilden visar aktuell status på vilka gator som håller på att byggas, är avstängda för byggnation samt tidpunkter för när gator öppnas för allmän gång-, cykel- och biltrafik. Bilden är uppdaterad juli 2013.

Ny busshållplats

Ny busshållplats vid Spegeldammsparken, sedan augusti 2013. Klicka på kartan nedan för förstoring.