Sista bitarna på plats i Järvastadens naturlekplats

Sen en tid tillbaka har vi öppnat upp vår nya lekplats mitt bland träden i skogen mellan Jaktvillan och nya Raoul Wallenbergskolan. Nu har de sista bitarna också kommit på plats.

På lördag den 14 oktober håller Mi Eriksson en halvdag med yoga och qigong. Anmälningstiden är förlängd till 9 oktober och än finns det platser kvar.

Idéerna för den nya Enköpingsvägen är många och i såväl Solna som Sundbyberg planeras det för fullt för framtiden. Blir det en stadsboulevard? Eller ett bostadsområde där du kan vågsurfa, ta linbanan och odla? Än är det inte klart hur vägen och områdena intill kommer att utvecklas, även om det spekuleras fritt bland grannar, byggherrar och i Solna och Sundbybergs lokaltidningar. Nu har också det partipolitiskt obundna nätverket YIMBY tyckt till om Enköpingsvägen. I sin blogg presenterar de förslag på framtida lösningar för en urban stadsdel med parker, tvärgator som binder ihop området och en stadsgata som främjar gångstråk, cykel och kollektivtrafik.

Ny asfalt på Enköpingsvägen

På kvällen den 8 oktober påbörjas beläggningsrbete, det är Enköpingsvägen som ska få ny asfalt, för att förbättra framkomligheten. För att inte störa trafiken kommer arbetet att utföras under kvällar och nätter. Beläggningarbetet beräknas vara klart under vecka 41.

När vi bygger ut Järvastaden händer det att befintliga träd kan påverka detaljplanen. Så är fallet med cykelbanan utmed den nya Gunnarbovägen, där den gamla eken får stå kvar och cykelbanan ledas runt den, vid utbyggnaden av detaljplanen för Grankällan.