En modern och flexibel idrottsplats med inriktning mot fotboll kommer att byggas i Järvastaden. Det beslutade kommunstyrelsen i Solna 26 mars och gav samtidigt byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planarbetet. Idrottsplatsen kommer att ligga sydöst om området Grankällan där Skanska och JM nu påbörjar byggnation av rad- och kedjehus.

 

- Den nya idrottsplatsen får ett bra läge i direkt anslutning till utbyggnadsområdena, Järvastaden och Nya Ulriksdal och nära skola, förskola, kommunikationer och Järvafältet, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

- Solna stads målsättning är att Järvastadens idrottsplats ska vara färdigställd till 2020/2021.

Läs mer på Solna stads hemsida i lokaltidningen Vi i Solna.