Solna skyltar om för bättre trafiksäkerhet

Lokaltidningen Vi i Solna skriver om hur de två böjda gatorna med rad- och kedjehus i Järvastaden har enkelriktats och fått sänkt tillåten hastighet.

Två barnrika gator i Järvastaden har enkelriktats. Sedan en dryg vecka tillbaka är både Meanderslingan och Våtmarksvägen enkelriktade mellan Järva skjutbaneväg och Dammtorps allé. Enda tillåtna väg är från Järva skjutbaneväg.

– Vi har varit i kontakt med de boende som har efterlyst åtgärder. Det bor mycket barn på de här gatorna. Vi kom fram till att enkelriktning är en bra lösning, säger tekniska nämndens ordförande Magnus Persson (C).

Dessutom har båda gatorna försetts med skyltar som anger 20 kilometer som rekommenderad högsta hastighet.

Läs hela artikeln på Vi i Solnas hemsida.