Samrådsmöte för kvarter Linnean i Järvastaden

Det kommer hållas samrådsmöte på torsdag 22 februari i Raoul Wallenbergskolan, Fridensborgsvägen 100, och vi hoppas på bra uppslutning. Mötet har annonserats i båda lokaltidningarna och lappats i de angränsande kvarterens portar, samt nämnts på Solna stads hemsida.

Lokaltidningen, Vi i Solna, har även haft en artikel om Järvastadens utbyggnad.

 

Programmet för samrådsmöte 22 februari blir som följer (ungefärliga tider)

18:00 Mingel omkring modellen, möjlighet till mer informella frågor och diskussion.

ca 18:20 Torsten Svenonius (M), ordförande i byggnadsnämnden, säger några ord om planprocessen och placerar in det hela i sitt sammanhang.

ca 18:30 Erik Nordenstam, planarkitekt, gör en presentation av planförslaget. Han berättar också kort om vad en detaljplan är, hur man lämnar synpunkter m.m.

ca 18:40 Frågor och/eller synpunkter. Helst tas synpunkter emot skriftligen.

ca 19:45 avrundas mötet och kl. 20:00 bör vi vara klara.

Representanter från Järvastaden AB och White arkitektkontor kommer också att närvara. Det är arkitekter på White som har ritat fram detaljplaneförslaget.

 

Välkomna!