Mötesplatsen Kurage i Järvastaden är invigd

I lördags invigdes den nya mötesplatsen för unga - Kurage - i Järvastaden. Redan nu är en kör och en teatergrupp på väg att ta form på Kurage. En utställning och flera internationella projekt är också på gång, skriver tidningen Vi i Solna.

Till invigningen kom både politiker, förvaltningspersonal och ungdomar, både från Järvastaden men även från Frösunda och Råsunda.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Peter Edholm (L) som invigningstalade hoppas på att Kurage ska växa sig stort, och inte endast vara en mötesplats för ungdomar. Han tror på personalen och deras lyhördhet för ungdomarnas idéer. Redan nu håller en kör och en teatergrupp på att ta form och det finns också planer på en utställning och internationella projekt.

Läs hela reportaget i Vi i Solna här.