Som ett led i att öka tryggheten i Järvastaden söker vi nu förslag på personer som kan verka som trygghetsambassadörer för de olika bostadsrättsföreningarna i vår stadsdel. Det här och mycket annat blev resultatet av det möte kring trygghet som hölls i Jaktvillan 29 november.

Stefan Sellgren, vd för Järvastaden AB, inledde med att hälsa alla välkomna och redogjorde kort för bakgrunden. Det finns tendenser i samhället i hela Sverige och storstockholm att brottslighet ökar. Det har inträffat flera händelser i Järvastaden. I somras var det två olika bilbränder, det har rapporterats om ett personrån och ett rån av en bil. Det har varit inbrott i lägenheter med avancerad utrustning. Efter den andra bilbranden i somras har Järvastaden AB utökat patrullering med Securitasvakter på nätterna i området. Järvastaden AB kontaktade också i somras ett säkerhetsföretag, Stanley Security, för att se vad som kan göras för att öka tryggheten. Det gäller inte bara den ”verkliga” tryggheten utan vi vill också skapa en miljö där även en upplevd trygghet är hög. Det ska kännas tryggt för den som går genom stadsdelen även om man går ensam och det är mörkt ute. Vi vet att Järvastaden inte är ett område med stora problem i jämförelse med många andra stadsdelar. Vi vill dock inte att det ska spridas rykten och att olika händelser ska upprepas och förstoras. Vi vill ha koll på fakta, på vad som verkligen har hänt.

En kort presentationsvända med de församlade påvisade att de flesta på mötet representerade en bostadsrättsförening. En representant var närvarande för en samfällighet för småhus. En representant från Solna stads kultur- och fritidsförvaltning var på plats för att ge information om bl. a fritidsgårdar. Förskolan Ur och Skur och föräldrar från kooperativet Lingontuvan närvarade. Magnus Käck från ICA Nära Järvastaden var på plats. Vi hade också två representanter från grannsamverkan i Stora Ursvik med oss. Vi saknade representanter från ett flertal bostadsrättsföreningar och också representanter för flera kvarter med småhus i Järvastaden. Vi ser mycket gärna att vi får med oss alla bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar (för småhusen) i detta arbete.

Stefan Engdahl på Stanley Security är utsedd av Järvastaden AB som samordnare för dessa arbeten vilka har fått namnet Trygg i Järvastaden. Samordnaren har sammansatt en kompetensgrupp som tillsammans har många års erfarenhet inom bl. a förebyggande säkerhetsarbete i många olika miljöer, upphandlingar, teknik, väktare, ordningsvakt, polis och myndigheter.

Under onsdagens möte hade Stefan Engdahl hjälp av Ann-Sofie Ljungfelt från Ekfelt Management AB när han presenterde huvuddragen i det kommande trygghetsarbetet.

För att kartlägga vad som faktiskt händer i området och för vilka behov som finns samt strategiskt sätta in rätt resurs kommer det att införas ett rapportsystem. Järvastaden AB samordnar och inför plattformen på hemsidan. En utbildning för representanter för de boende kommer att anordnas.

Det kommer att införas en samverkansgrupp. Där representeras kommunerna, polis, skola, samordnaren, trygghetsvärdar och fritidsgård. Samordnaren ska också upphandla trygghetsvärdar. Det är uniformerade värdar som kommer att vara synliga runt om i stadsdelen. Det kommer också finnas civila trygghetskoordinatorer utomhus.

Till att börja med har vi sagt att det är trygghetsvärdarna, alltså representanter för boende i bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar, som ska rapportera inträffade händelser.  Järvastaden AB önskar därför namn på en person som kan verka som trygghetsambassadör för sin bostadsrättsförening eller samfällighetsförening. När vi har fått in uppgifter om detta för ett rimligt antal föreningar kommer vi meddela ett antal tidpunkter då vi bjuder in till utbildning i rapportsystemet.

Skicka gärna in uppgifter på utsedd trygghetsambassadör till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..