Trygg i Järvastaden – Informationsmöte
Vi har till onsdag 29 november bjudit in bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar (som får representera småhusägare) till informationsmöte kring trygghetsfrågor i Järvastaden. Vi har också bjudit in representanter för det allmännyttiga bostadsföretaget Signalisten, som har hyresrätterna i Agnesberg och Bagartorp. Ansvariga för fritidsgårdarna, rektorer och ledare för skolor och förskolor i området är också inbjudna att närvara.
Vi på Järvastaden AB kommer med detta möte starta vårt arbete med målet för ett långsiktigt förebyggande trygghetsarbete för Järvastaden. Vi kommer på mötet ha en presentation och aktivitetsplan till vårt arbete tillsammans med Stanley Security AB.

Vi behöver medverkan från representanter för bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar.

Vi tror och hoppas att uppslutningen kommer vara relativt stor. Vi har något begränsat med utrymme i lokalen och därför har vi bett om att det ska utses en person från respektive bostadsrättsförening och samfällighetsförening att närvara vid mötet.

Programmet på mötet om trygghet i Järvastaden kommer vara:

- Intro Stefan Sellgren VD Järvastaden AB

- Järvastaden AB tar ett aktivt grepp för ett förebyggande arbete

- Stanley Security i samverkan med Järvastaden AB, presentation

- Kommande arbete i samverkan

Vi återkommer efter mötet med mer information.