Kvartersnamn beslutade i Järvastadens nästa detaljplan

Namnberedningen i Solna har beslutat om kvartersnamnen i kommande detaljplan i Järvastaden. Angränsande kvarter i den pågående byggnation heter Pyrolan. Även de nya kvarteren namnges med inspiration från blommornas värld. Om t ex blomman Linnéa kan läsas: Den finns i hela Skandinavien, men är mindre vanlig i de södra och mellersta landskapen. Där är den begränsad till barrskogarnas, framför allt granskogarnas, skuggrika inre.

 

Marcus Schramm är planarkitekt i Solna, han berättar:

- När det gäller kvartersnamnen så är det något namnberedningen själva har delegation att besluta om.

- Vad gäller gator så tar namnberedningen fram förslag som sedan tas upp för politisk behandling i byggnadsnämnden.