Nätverket YIMBY tycker till om nya Enköpingsvägen

Idéerna för den nya Enköpingsvägen är många och i såväl Solna som Sundbyberg planeras det för fullt för framtiden. Blir det en stadsboulevard? Eller ett bostadsområde där du kan vågsurfa, ta linbanan och odla? Än är det inte klart hur vägen och områdena intill kommer att utvecklas, även om det spekuleras fritt bland grannar, byggherrar och i Solna och Sundbybergs lokaltidningar. Nu har också det partipolitiskt obundna nätverket YIMBY tyckt till om Enköpingsvägen. I sin blogg presenterar de förslag på framtida lösningar för en urban stadsdel med parker, tvärgator som binder ihop området och en stadsgata som främjar gångstråk, cykel och kollektivtrafik.

 

YIMBY står för Yes In My BackYard – det vill säga att vara för förändringar i sin närhet och i grannskapet där man bor. Nätverket arbetar för ett växande Stockholm, med utveckling mot en mer tät blandstad. De önskar se fler dynamiska, levande och täta stadsmiljöer. Och YIMBY:s förslag om Enköpingsvägen utgår också från dessa idéer. I huvudsak innehåller förslaget planer på att etablera en tät och urban stadsdel. Här ska Enköpingsvägen, i form av en stadsgata, fungera som stadsdelens kärna.

– Det vi vill se är att Solna och Sundbyberg kommer med tydliga idéer och planer för Enköpingsvägen. Här är ett konkret förslag som kommunerna kan jobba vidare med, så att det inte enbart blir fina ord och visioner för vägen, säger Gustav Svärd, talesperson på YIMBY. I bloggen beräknar YIMBY att området runt Enköpingsvägen kan ge plats för en ny stadsdel med 15 000 bostäder och 30 000 arbetsplatser tillsammans med skolor, idrottshallar och annan service. På Enköpingsvägen blir det då, enligt nätverket, liv och rörelse under de flesta av dygnets timmar.

– Det som är spännande med vårt förslag är att det både ger fler bostäder, och skapar en stad som är hållbar. En tätare stad som innehåller service gör att människor inte tvingas ta bilen, utan kan välja att gå, cykla eller ta kollektivtrafik. Det minskar utsläppen per person, säger Gustav Svärd.

Enköpingsvägen sträcker sig från Ulvsundavägen i väster vid gränsen mellan Stockholms och Sundbybergs kommun sydost om Rinkeby och bort till trafikplats Järva krog vid E4:an i Solna kommun i öster. YIMBY:s förslag om en ny stadsdel rör den västra delen av sträckan, från Rinkeby till och med Ostkustbanans järnvägsspår öster om Ulriksdal.

– Vi på YIMBY pratar gärna med både Solna och Sundbyberg om våra idéer. Därför utarbetade vi detta förslag, för att kunna komma in tidigt i processen och föra dialog med kommunerna, säger Gustav Svärd.

Men om YIMBY:s förslag blir verklighet återstår att se. Än finns många planer kvar att sätta i verket för framtidens Enköpingsväg. I Järvastaden ser vi mycket fram emot att se vilka nya spännande idéer kommunerna kommer fram med och vad resultatet blir när det allt är klart.

Läs mer om YIMBY och deras förslag i sin helhet här.