När vi bygger ut Järvastaden händer det att befintliga träd kan påverka detaljplanen. Så är fallet med cykelbanan utmed den nya Gunnarbovägen, där den gamla eken får stå kvar och cykelbanan ledas runt den, vid utbyggnaden av detaljplanen för Grankällan.

Öster om Jaktvillan står en grupp ekar, varav en av dem hamnar väldigt nära den nya Gunnarbovägen. Istället för att spränga bort berget närmast eken, kommer berget att försiktigt att spräckas bort, så att trädrötterna inte skadas och cykelbanan kan ledas runt. Vid sprängning kan trädets rötter skaka sönder.

Jörg Roepcke arbetar som besiktningsman hos företaget Trädmästarna. Med hjälp av hans expertis har arborister beskurit ekarna i det aktuella området så att dessa inte ska skadas vid kommande byggarbeten.

Trädets grundrötter är dess fundament medan finrötterna är de som tar upp vatten och näring från jorden. Vattnet och näringen transporteras sedan från finrötterna, via grundrötterna till trädet. Ekar kan ju bli flera hundra år gamla och vi vill bevara så många som möjligt av dem. Med Jörgs hjälp har vi inventerat träd i anslutning till Grankällans detaljplan. Vi har också fått instruktioner för hur vi ska göra för att försäkra oss om att utsatta träd överlever.

- Rent allmänt när det gäller träd vid en väg gäller att man ska rädda roten, men det är svårt att veta var den gränsen går. Som en regel kan man då ta sikte på trädkronans ytterkant, och sedan gå ut ytterligare fyra till fem meter ut. Där kan man sedan gräva eller göra det man behöver göra.