Den 21 augusti, lagom till skolstart, öppnar den nya skolan i vår egen stadsdel Järvastden upp dörrarna. Här kommer till en början barn i förskoleklass upp till klass tre att gå.

 

I de alldeles nybyggda, ljusa lokalerna är det ännu stilla. Snart kommer utrymmena att fyllas av ljud och rörelse, av de till en början 360 elevrena och 125 förskolebarnen.

 

Tidningen Mitt i Solna skriver om den nya skolan, dess omgivningar, personal och pedagogik. Läs hela artikeln här.