Framåt sensommaren kommer den naturlekplats som håller på att ta form just nu i Järvastaden, att invigas. Det är en unik och speciell lekplats, mitt i naturen och med samspel med den, där större barn ska kunna låta fantasin flöda i de olika "rummen".

 

 Doina Velasquez, arkitekten bakom utformningen av lekplatsen säger:

- Det var ett jätteroligt projekt! Det kommer inte att bli som Mulle Meck-parken men ändå väldigt speciellt. Den här parken är avsedd för lite större barn, som har vuxit ur Mulle Meck-parken.

 

En av de saker i lekparkens utformning som gör Doina extra nöjd är nivåskillnaderna, som skapas av berget som finns i skogen. Hon berättar:

 

- Vi har jobbat utifrån naturens villkor och bevarat så mycket som det går, naturen har fått bestämma kan man säga. Det finns nivåskillnader här, tack vare berget och det känns väldigt spännande att de finns här, det ger lekparken en annorlunda atmosfär.

 

 

Naturlekplatsen ligger mellan den nya skolan i Järvastden och Jaktvillan, och nås via ett stråk som leder vidare till Igelbäckens naturreservat. Stråket kommer att vara upplyst så att området ska vara tillgängligt även när mörkret faller på.

 

Här kommer det att finnas olika rum som barnen får söka upp. Det kommer att finnas redskap för lek men också ställen för vila. Här kommer det att finnas utrustning som uppmntrar till rörelse, men också hängmattor, och här kommer det att finnas en velodrom för mindre cyklar. Marken kommer att täckas av bark för att göra underlaget mjukt. Barken, som kommer att fyllas på kontinuerligt,  förstärker intrycket av att lekparken har vuxit fram i skogen.

 

Alla redskap är byggda i naturmaterial, men ihopfästningar och förankringar är av stål på grund av säkerhetsskäl.

 

Doina har under projektets utveckling haft många önskemål att ta ställning till och hon säger att hon tror att alla inblandade är nöjda med hur slutresultatet blir.

 

- Vi har haft många diskussioner kring tillgängligheten, berättar hon, att få vägar och utrustning upp på berget var inte helt genomförbart, därför kommer det att finnas mer lekutrustning, som är mer lättillgänglig, närmare Jaktvillan.

 

Framåt sensommaren kommer det att bli invigning av naturlekplatsen och Doina hoppas att många barn ska få glädje av den, lång tid framöver.

 

- Det ska bli jättespännande att besöka lekparken och se hur den blev i verkligheten!