Bygglov har beviljats för 64 enfamiljehus och 428 lägenheter i Solna stad. Behovet av fler bostäder är stort och främst större bostäder, för att möjliggöra ett livslångt boende. När familjen växer ska man kunna bo kvar.

I Järvastaden är det i kvarteret Grankällan som småskalig bebyggelse växer fram med en blandning av både kedjehus och stadsradhus. Samtliga bostäder är på fem rum eller större, vilket är ett välkommet tillskott i Solna. När hela området är färdigt kommer här finnas 150 hus, i anslutning till Igelbäckens naturreservat.

-- Detta projekt ger attraktivt boende i direkt anslutning till naturreservatet och lägger ytterligare en pusselbit i byggandet av Järvastaden, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden enligt Solna stads hemsida.

I Frösunda har bygglov beviljats för ett stort antal lägenheter, närmare bestämt 428 stycken i storlek mellan 1-5 rum och kök. Idag finns på platsen bland annat en bilanläggning (Bilia), som kommer att integreras i markplan i de framväxande två kvarteren med framtida bostäder. Byggnaderna planeras till mellan sex och tolv våningar, där det i garageplan inryms alltifrån garage till lager och bilverkstad. Extra finesser i projektet därutöver att samtliga synliga tak kommer ha så kallad sedumbeläggning (gröna växter) för att effektivt och naturligt rena dagvattnet som faller i form av regn.

Läs mer på Solna stads hemsida.