Tusentals besökte årets Food Festival

Vi har hållit på att bygga Järvastaden i mer än tio år. Varje år färdigställs nya kvarter och fler och fler flyttar till stadsdelen. JM bygger det sista kvarteret i Grönlingens detaljplan längs Fridensborgsvägen. Rad- och kedjehusen i Grankällan precis på gränsen mot Igelbäckens naturreservat har nyligen startats med officiellt spadtag. Mellan husen anläggs parker för rekreation och lek.

Invid entrén till naturreservatets alla joggingspår vill vi ha ett utomhusgym mm. Vi tror att de flesta som bor i Järvastaden trivs mycket bra. Inte bara för att stadsdelen växer med en stor variation av byggnader och bostäder samt parker utan också för det byggs en social gemenskap kring aktiviteter i samarbete med ICA, idrottsklubbar, förskolor, skolor och ungdomsgården. Med Överjärva gård, byggherrar, cykelaffären, bilverkstad, konstnärer och företagande bland boende gör vi saker tillsammans. Ett stort arbete läggs också på att säkerställa en trygg miljö i området. Olika initiativ från boende uppmuntras och stöds så som yoga, bilpooler, scoutverksamhet, barnkörer mm. Jaktvillan och andra lokaler görs tillgängliga för gemenskap.

I slutet av augusti varje sommar gör vi nu vår Food festival ihop med utomhusbio framåt kvällen. Evenemanget har nu vuxit till ett av de större i Järvastaden. I år hade vi tusentals besökare som fick provsmaka maträtter från hela världen. Besökare som kommer från hela vårt närområde och längre ifrån. Också kockarna kom i år från flera olika områden. De flesta från Järvastaden, Agnesberg och Bagartorp men även längre ifrån. Vi tycker att Food festivalen är ett utmärkt sätt att få människor från olika delområden och med olika bakgrund att ses, träffas och trivas ihop. Självklart kommer vi planera för en ny festival sista lördagen i augusti även 2019. Då hoppas vi inte bara på lika strålande väder som i år utan också på att vi får ännu fler kockar från alla delområden i norra Solna och Sundbyberg som lagar mat med recept från hela världen

Vid vår Food Festival och efterföljande utomhusbio liksom vid de flesta av våra evenemang i Järvastaden får vi mycket hjälp av ungdomar. Det är alla möjliga uppgifter som att dela ut vykort och sätta upp affischer innan evenemangen, att vara med och grilla korv, resa tält, spela musik, hålla i uppvärmning inför lopp, koka kaffe, se efter utställningar, läsa sagor i sommarbiblioteket mm. Några ungdomar anställs över sommaren av Järvastaden direkt men de flesta ”kommer via” ICA Nära. Många ungdomar får sitt allra första jobb på detta sätt och också flera av dem fortsätter sen att jobba extra i mataffären på lov och helger. Vi är övertygade om att detta är ett sätt att skapa möjligheter för unga människor att växa med ansvar och att det skapar en bättre stadsdel där både ungdomarna och vuxna trivs och känner sig mer trygga. Självklart är också att det är ungdomar från hela närområdet som ska ha dessa möjligheter, så att gemenskapen blir större och barriär mindre.