Onsdag 29 augusti klockan halv tolv togs officiellt första spadtag för småhusbebyggelsen i kvarteret Grankällan i Järvastaden. Grankällan med ca 200 rad- och kedjehus blir det sista utbyggnadsområdet med småhus i Järvastaden. Det ligger i stadsdelens norra del i Solna och gränsar i tre väderstreck mot Igelbäckens naturreservat på gångavstånd till Ulriksdals pendeltågsstation, förskola och grundskola. Fem minuters promenad över järnvägen ligger Överjärva gård.

Järvastadens vd Stefan Sellgren hälsade alla välkomna och berättade hur bolaget planerat Järvastaden med relativt mycket småhus i både Solna och Sundbyberg. Detta bl. a med anledning av att det saknas stora bra bostäder för barnfamiljer i båda kommunerna. Järvastaden AB vill att Grankällan ska vara en del av en entré till Igelbäckens naturreservat och att det ska vara enkelt att hitta in i reservatet för alla som bor i Järvastaden och alla andra delar av Solna.

Kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) lovordade utbyggnationen i Järvastaden och sa att han ser fram emot att det nu ska byggas fler rad- och kedjehus i staden. Också Pehr tog upp hur viktigt det är att det finns bra stora bostäder i Solna för familjer som växer. Det sak gå att byta upp sig till större inom kommunen och inte behöva flytta till Sollentuna, Täby eller andra ställen längre från stan.

Från de byggande bolagen JM och Skanska fanns JM:s vd Johan Skoglund på plats och berättade kort om deras stora engagemang i stadsdelen där de redan byggt många hundra bostäder. Nu har de med fantastiskt utfall startat försäljningen av småhusen i Solna Trädgårdskvarter, så som de kallar sin del av Grankällan. Skanska Sveriges vVD Mikael Matts var också på plats och berättade om Skanskas Svanen-märkta småhusbebyggelse och hur de intensivt jobbar med hållbarhet i sin nyproduktion. Även Skanska har fått en mycket bra start och bokat och sålt de allra flesta hus de släppt på marknaden i Villabacken, som deras del av kvarteren i Grankällan är benämnda.

Till fanfar av Solna Brass och med guldfärgade spadar, skottade Pehr, Stefan och Mikael tillsammans med Nina Kling från JM, jord för att symboliskt slutföra planteringen av fem nya björkar. Träd som tillsammans med befintliga sparade ståtliga björkar bildar en allé som visar vägen in i Igelbäckens naturreservat.

Som alltid var den glada personalen från ICA Nära Järvastaden på plats och det bjöds på en enklare lunch med grillspett med lamm, kyckling och haloumi.