På kurs med Kulturlandskaparna - bli fåraherde

I höst drar Kulturlandskaparna igång en kurs i fårskötsel för barn. Träning att arbeta med får i första hand. Även hundträning, men inte valla med hund, bara valla själv. Kursen passar veteraner och större barn som även hjälper till i verksamheten.

Kursen startar 1 september och består av 15 tillfällen. Under hösten håller deltagarna till i olika hagar, vid kursstart sker samling i Kohagen.

Kursen hålls till större delen utomhus så tänk på att ha varma och oömma kläder.

Läs mer om kursen på Kulturlandskaparnas hemsida.