Utbyggnaden av populära Järvastaden fortsätter

Bygglov för 56 stycken rad- och kedjehus har beviljats, i kvarteret Grankällan i Järvastaden.Totalt planeras 150 hus i det familjevänliga kvarteret. Husen kommer att bestå av 5 rum och kök eller större och är ett välkommet tillskott av större bostäder i Solna.

Det är Skanska som bygger de nya husen. Tidigare har även JM beviljats 31 bygglov, december 2017, och med dessa har nu 87 av de planerade 150 bostäderna i området beviljats bygglov per mars detta år.

Det kommer att bli ett småskaligt och grönskande kvarter där radhus och kedjehus blandas. Som i alla andra av Järvastadens kvarter kommer även detta kvarter att präglas av familjevänlighet med barns rörelse och lek i fokus för planeringen. Det är viktigt att barnen kan röra sig säkert på gång- och cykelbanor och utmed de många stigarna som finns i området. Grankällan har Igelbäckens naturreservat i direkt anslutning, något som förstärker känslan av grönska och närhet till naturen.

-– Detta projekt ger attraktivt boende i direkt anslutning till naturreservatet och lägger ytterligare en pusselbit i byggandet av Järvastaden, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden.